วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

eBay Affiliate อีกช่องทางหารายได้บนอีเบย์ตอนนี้เว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์เจ้าใหญ่อย่าง eBay ประเทศไทย ก็ได้เปิดตัว Affiliate Program สำหรับให้คนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ eBay สามารถหารายได้จากการแนะนำให้คนไปขายของบน eBay โดยเราจะได้ส่วนแบ่งรายได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ

EBay Affiliate

การทำ eBay Affiliate ในประเทศไทยนี้อาจจะแตกต่างจากรูปแบบการทำ Affiliate ที่เราเคยทำเป็นปรกติ เนื่องจากทางอีเบย์ประเทศไทยได้เปิดให้ทำ Affiliate เฉพาะส่วนของการขาย (eBay Export) คือเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อคนที่เราแนะนำแปะสินค้าเพื่อประกาศขายบนอีเบย์

เหตุที่ทางอีเบย์ต้องทำเช่นนี้เพื่อกระตุ้นให้คนไทยนำสินค้าไปขายบนอีเบย์มากขึ้น เมื่อคนนำสินค้าไปขายมากขึ้นทางอีเบย์ก็ได้ค่าบริการมากขึ้น และนั่นก็หมายถึงผู้แนะนำ (Affiliate Marketers) อย่างเราก็จะได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเช่นกัน

EBay Affiliate banner

โดยทางอีเบย์ได้จำแนกผู้ทำ Affiliate Partners ออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละแบบจะมีการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไป

eBay Online Affiliate ผู้ที่หารายได้ผ่านการแนะนำให้มีการขายสินค้าบนอีเบย์
eBay Selling Instructors ผู้ที่สอนขายสินค้าบนอีเบย์
eBay Trading Assistants ผู้ช่วยขายบนอีเบย์
สำหรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของ eBay Online Affiliate นั้นทางอีเบย์จะให้สูงสุดถึง 75% ของค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายชำระให้ทางอีเบย์ในปีแรกของการขายสินค้าเลยทีเดียว

หากใครต้องการทราบรายละเอียดลึกๆ คงจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการเสียก่อน แน่นอนว่าทุกคนที่เริ่มทำล้วนใหม่กับ Affiliate Program อันนี้ แต่ก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ eBay ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองที่หาไม่ได้ง่ายๆ

Another eBay Affiliate Way to Earn Money on eBay
August 1, 2010 by NoTe 2 Comments


Now online trading sites like eBay Thailand has launched an affiliate program for Thai people who are experts in making money from eBay to recommend people to sell on eBay, we will share the revenue. Well suited

EBay Affiliate

Making an eBay Affiliate in Thailand may be different than the usual affiliate scheme we used to do. Since eBay Thailand is open to the affiliate, the only part of the sale (eBay Export) is that we will be paid only when people we recommend to paste the product to sell on eBay.

The fact that eBay has to do this to encourage Thai people to sell more products on eBay. When people bring more products to eBay, more services. And that means Affiliate Marketers, we will get more share as well.

EBay Affiliate banner

EBay has classified affiliate partners into three groups, each of which will pay differently.

eBay Online Affiliate Those who earn money through referrals are selling products on eBay.
eBay Selling Instructors who teaches selling products on eBay.
eBay Trading Assistants Ebay Selling Assistant
With the eBay Online Affiliate payment rate, eBay will pay up to 75% of the fees eBay paid for the first year of the sale.

If anyone wants to know more deeply. Must join the program before. Of course, everyone who started doing the new Affiliate Program, but it is another interesting channel. Especially those who have knowledge about eBay can be considered a golden opportunity that is not easy.


link to web ebay 👼